Auto na uver

OSVĚDČENÍ ČNB

Nový zákon o spotřebitelském úvěru definuje povinnost poskytovatelů a zprostředkovatelů zajistit a prokázat odbornou způsobilost všech osob, které se podílejí na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Odbornost lze prokázat podle zákona pouze odbornou zkouškou u akreditované osoby.
Zkoušky odborné způsobilosti dle zákona 257/2016 a ČNB: